داریوش معیری، مشاور حقوقی و قراردادها، شرکت نیک آوید

30 آگوست

سامانه پیامک گاما و شرکت نیک آوید

داریوش معیری، مشاور حقوقی و قراردادها، شرکت نیک آوید

هنگامی که تصمیم به ارائۀ خدمات پیامکی گرفتیم، از انتخاب خود مطمئن نبودیم. ولی گاما ثابت کرد که می‌تواند یک پشتیبانی قوی از کاربران خود داشته باشد.