مهدی امیری، مدیر عامل، شرکت همکاران سیستم

۲۰ دی

مهدی امیری، مدیر عامل، شرکت همکاران سیستم

ما از طریق وب سرویس نرم افزار های خود را به سیستم پیامک گاما متصل کرده ایم ، صدها کاربر بدون مشکل از این سرویس استفاده میکنند