سرویس های موقعیت یابی LBS

8 سپتامبر

ارسال پیام براساس موقعیت مکانی سامانه lbs

سرویس های موقعیت یابی LBS

ارسال پیام براساس سرویس های موقعیت یابی سامانه LBS

شناسایی شماره همراه افراد حاضر در محل

به افرادی که وارد محدوده دلخواه شما میشوند پیام کوتاه و پیام صوتی ارسال کنید