پنل های کاربری

19 ژانویه

پنل پیام کوتاه پنل اس ام اس

پنل های کاربری

از طریق کنترل پنل اینترنتی و اپلیکیشن موبایلی میتوانید مدیریت ارسال و دریافت پیامک را برعهده بگیرید ، به تعداد دلخواه پیام ارسال کنید و گزارش وضعیت تحویل پیام ها را بررسی کنید ، بانک موبایل مورد نیاز برای تبلیغات نیز در اختیار شما قرار میگیرد